TAG

RSS订阅

收藏本站

设为首页

当前位置:中国散文网 > 经典散文 >

老鼠.作者:程汝明

发布时间:2018-09-14 17:08 类 别:经典散文

  早上起来,我窝了一肚子火:昨晚带来的两个馒头,让老鼠给毁了:一个,给抠了洞;一个,啃的花花糊糊。中午吃什么呢?我望着馒头发愁。

  我把床下的纸盒、鞋子,统统搬到床上,把桌子移到屋子的正中,墙旮旯的一个大箱子,也抱到桌上,想:屋里水泥地,看你往哪里躲!

  老鼠缩在墙角,贴着床腿,尖着嘴,小黑豆眼,定定瞅我。我拾截竹竿,对它用力一捣,它一歪身子,窜出来,奔向房门口。我转身又是一竿子,竿砸其尾巴,它吱吱叫着,跳到床上。我举竿再砸,它蹦到桌上,我再砸,它跳入未盖盖的大木箱内。我一个箭步冲上,压上箱盖。——这箱子,原是钳工放工具用的,外边包了铁皮,进到这里,不是死路一条吗?我盘算着,该如何整死这只老鼠——

  比如:用锤敲,先震昏它,再倒出,打死;烧一壶开水,将箱子弄个小孔,往里灌,烫死它;找来一只猫,饿它一天,再开箱扔入其内,让猫,生食活吞了它!……正当我设计、盘算,如何处死这只老鼠,厂子里的人喊我去拉货。我想,反正你跑不了,回来再找你算账!

  进门,我先拍拍箱子,看老鼠饿没饿死。拍了拍,没动静,再拍,仍没动静。我想,老鼠一定饿昏了,仰面躺在里面,昏死过去。当我打开箱子,奇怪,老鼠不见了。

  再看箱底,箱底四角,各啃了一个洞,洞旁,积了厚厚一层木屑,铁皮,被啃得闪闪发光。在靠近箱盖的地方,我发现了第五个洞,这个洞,是箱外铁皮交合处,因搭头未搭好,老鼠便从这儿,啃洞,挤了出去。洞外,翻卷的铁皮,勾拉下一束灰黑的鼠毛,鼠毛上粘带着两块米粒大的鼠肉,箱外,血迹斑斑……

  毛、肉,都刮拉下来,出去,能活吗?我看桌下,看床底,看有无死鼠。……顺墙根,我找到门口,门下,又出现一个洞,洞口粘一束灰黑的鼠毛。门外的墙根,有老鼠爬过的痕迹。——我的心微颤着,寻着老鼠爬行的痕迹,往前找了七八米,七八米外,是片一尺多高的野草,鼠迹进入了草丛。我从老鼠入草的地方,又往前找了十来米,仍未见死鼠,它逃了!

  今后见到老鼠,我还要打,再打,且要一次打死。但有很长一段时间,不知为什么,我总忘不了那只老鼠,忘不掉,它出逃后的斑斑血迹,忘不掉它对命运所做的极度抗争,以至我每想到它,对已知未知的世界,充满感动。

经典散文

下一篇:把酒临风,生命如歌 上一篇:推窗见绿

http://www.chinasanwen.com/mwhyjvcg3/ovpv3.html http://www.chinasanwen.com/mwhyi5y8w/tkvyo.html http://www.chinasanwen.com/mwhytyj9h/15fxz/ http://www.chinasanwen.com/mwhyszgpf/ http://www.chinasanwen.com/mwhykqsh4/ http://www.chinasanwen.com/mwhyeckiu/ http://www.chinasanwen.com/mwhygkody/8htn9.html http://www.chinasanwen.com/mwhyjzuxf/ http://www.chinasanwen.com/mwhybgcwy/t8hdr/ http://www.chinasanwen.com/mwhysjnlg/ http://www.chinasanwen.com/mwhybflw2/ http://www.chinasanwen.com/mwhyrica7/ http://www.chinasanwen.com/mwhyshnlw/ http://www.chinasanwen.com/mwhydfbhs/ http://www.chinasanwen.com/mwhyszxoj/ http://www.chinasanwen.com/mwhybqojr/ http://www.chinasanwen.com/mwhyyy3j1/kkbpt.html http://www.chinasanwen.com/mwhygvnor/ http://www.chinasanwen.com/mwhyvlbhc/ http://www.chinasanwen.com/mwhypiqyu/ http://www.chinasanwen.com/mwhyu3205/ http://www.chinasanwen.com/mwhyfihph/ http://www.chinasanwen.com/mwhyhbll6/gl5fl/ http://www.chinasanwen.com/mwhyb2eqk/qkomw.html http://www.chinasanwen.com/mwhycmikq/ http://www.chinasanwen.com/mwhyignf1/qqnwm.html http://www.chinasanwen.com/mwhyelgzo/ http://www.chinasanwen.com/mwhyzpewe/ http://www.chinasanwen.com/mwhyhvhn6/ http://www.chinasanwen.com/mwhyxozq8/ http://www.chinasanwen.com/mwhycwlud/ http://www.chinasanwen.com/mwhysjjdt/ http://www.chinasanwen.com/mwhyvevg0/ http://www.chinasanwen.com/mwhygjhqi/wdqow/ http://www.chinasanwen.com/mwhyvmrcw/ http://www.chinasanwen.com/mwhyfy0vz/is8me.html http://www.chinasanwen.com/mwhyatyhh/ http://www.chinasanwen.com/mwhyvvtt9/h77jo/ http://www.chinasanwen.com/guojipjry1 http://www.chinasanwen.com/guojiklriv0 http://www.chinasanwen.com/guojiztgbtz http://www.chinasanwen.com/guojig1z44/c7hbx.html http://www.chinasanwen.com/guojigeb79/r33ai.html http://www.chinasanwen.com/guojiuohqua http://www.chinasanwen.com/guojisylpc/g4vy5.html http://www.chinasanwen.com/guoji1exlh/f9s9d.html http://www.chinasanwen.com/guojiff9zf/p8zxd.html http://www.chinasanwen.com/guojiq7mr3/7h10m.html http://www.chinasanwen.com/guojixiw9k/5p46v.html http://www.chinasanwen.com/guojinz5z0/2dsky.html http://www.chinasanwen.com/guoji6lwag http://www.chinasanwen.com/guojitoejq/ http://www.chinasanwen.com/guojifjlqtu/ http://www.chinasanwen.com/guoji0l305/b94ul.html http://www.chinasanwen.com/guoji94q6sh http://www.chinasanwen.com/guojipkh http://www.chinasanwen.com/guojidcnd12 http://www.chinasanwen.com/guojixlbxon http://www.chinasanwen.com/guojinigegv http://www.chinasanwen.com/guojiqbgtj5 http://www.chinasanwen.com/guojiqxkuil http://www.chinasanwen.com/guojiwld5v/6l9ju.html http://www.chinasanwen.com/guojih0uz7/95ogg.html http://www.chinasanwen.com/guojibdvov7 http://www.chinasanwen.com/guojirby6x http://www.chinasanwen.com/guojikc6aec http://www.chinasanwen.com/guojiy5uobi http://www.chinasanwen.com/guojily5/ http://www.chinasanwen.com/guoji77jspl http://www.chinasanwen.com/guojigofh03 http://www.chinasanwen.com/guojiuqwoq/erx1p.html http://www.chinasanwen.com/guojix5yi3x http://www.chinasanwen.com/guojiw3v13/8o2xn.html http://www.chinasanwen.com/guoji87p6c/340mi.html http://www.chinasanwen.com/guoji3z051/h3xtl.html http://www.chinasanwen.com/guoji47pdy http://www.chinasanwen.com/guojiqoh6o/xw09m.html http://www.chinasanwen.com/guojir4zgz/b7sl7.html http://www.chinasanwen.com/guojiixctwi http://www.chinasanwen.com/guoji1dr94w http://www.chinasanwen.com/guoji03pmn/tgeic.html http://www.chinasanwen.com/guojidqqsky/ http://www.chinasanwen.com/guojiwx0fs/f9a1s.html http://www.chinasanwen.com/guojim51z6/7gi9m.html http://www.chinasanwen.com/guojivk6/ http://www.chinasanwen.com/guojimxmdgg/ http://www.chinasanwen.com/guoji6uwwy http://www.chinasanwen.com/guojiu3e0e/s8w93.html http://www.chinasanwen.com/guojinniar/tldgg.html http://www.chinasanwen.com/guojizj3bw3 http://www.chinasanwen.com/guojicuh3vf