TAG

RSS订阅

收藏本站

设为首页

当前位置:中国散文网 > 经典散文 >

感恩生命中的过客

发布时间:2018-09-14 20:07 类 别:经典散文

  于千万人之中,遇见你要遇见的人,于千万年之中,时间无涯的荒野里,没有早一步,没有迟一步,遇上了也只能轻轻一句,你也在这里吗?

  从出生到成长,从成长到老去,人的一生就像一轮明月一样,有圆有缺,有明有暗,变幻无常。正因如此,我们会错过很多的人和事,有时候并不是月的变化,而是因为云的消散。不记得自己到底遇见过多少人,只记得所有遇见的人,都是善良的对待着我,很多时候我总觉得自己为何如此幸运,能像太阳一样总是有人愿意花时间和精力去为我自转和公转。正是这样我不愿意去学会珍惜,在我人生的字典里,永远没有挽留着几个字,我任性的认为是我的就是我的,不是我的我才会离开,所以只要我觉得这段感情我累了,我就可以任性的甩头就走,因为我总会以为他会在我转身的时候去挽留我,去抱住我,但事实却是……所以我用我的任性去挑战了一个人对我爱的极限,事实上是两者的力互不平衡,最后只能两败俱伤,伤痕累累。

  所有的过客就像一道道结疤了的伤口,有些深有些浅有些长有些短,我想在我青春的富春江图上最后会留下一道完美的收官之作,终结我所有过客的纹理,然后终有新生的皮肤来将这些结了疤的伤口去冲淡。很多人会说这些疤痕会很痛,但是我想说不是的,那种痛不伤人,它就像青春的刺青一样鞭策着你向前走,擦亮你的眼睛,让你看的更清楚,明白什么是你想要的,什么是你所执着的。那些伤口会像枝藤上爬满的枝叶最终会结出一朵朵绚丽的花朵。

  人生就该是一本浸湿着泪水和欢笑的编年体,在你终老的那一天任由回忆翻动着那一页页的扉页,舔舐着自己的那些带着酸甜苦辣,我想你不会是哭的,你会带着笑颜说:这世界我确实来过,而我没白来。我想,每个人都希望做自己的人生剧本的编导,每个人都希望自己的人生充满色彩,但是你有没有想过,在有声电影来临之前我们经历了无声电影,那些无声电影也成就一些经典,你有没有想过在彩色电影来临之前我们也经历过了黑白电影,这些电影也成就了不少经典。所以,人生处处是惊奇,没有什么是不好的,一切都是客观美好的存在着。

  感谢那些生命中的过客,那些记得的,模糊的,遥远的,咫尺的,未然的已然的,都是我的,都是我人生的一部分,它会化成一片片羽毛,依附在我前行的翅膀上,让我更有力量。感恩过客,胸怀释然!

经典散文
http://www.chinasanwen.com/mwhyjvcg3/ovpv3.html http://www.chinasanwen.com/mwhyi5y8w/tkvyo.html http://www.chinasanwen.com/mwhytyj9h/15fxz/ http://www.chinasanwen.com/mwhyszgpf/ http://www.chinasanwen.com/mwhykqsh4/ http://www.chinasanwen.com/mwhyeckiu/ http://www.chinasanwen.com/mwhygkody/8htn9.html http://www.chinasanwen.com/mwhyjzuxf/ http://www.chinasanwen.com/mwhybgcwy/t8hdr/ http://www.chinasanwen.com/mwhysjnlg/ http://www.chinasanwen.com/mwhybflw2/ http://www.chinasanwen.com/mwhyrica7/ http://www.chinasanwen.com/mwhyshnlw/ http://www.chinasanwen.com/mwhydfbhs/ http://www.chinasanwen.com/mwhyszxoj/ http://www.chinasanwen.com/mwhybqojr/ http://www.chinasanwen.com/mwhyyy3j1/kkbpt.html http://www.chinasanwen.com/mwhygvnor/ http://www.chinasanwen.com/mwhyvlbhc/ http://www.chinasanwen.com/mwhypiqyu/ http://www.chinasanwen.com/mwhyu3205/ http://www.chinasanwen.com/mwhyfihph/ http://www.chinasanwen.com/mwhyhbll6/gl5fl/ http://www.chinasanwen.com/mwhyb2eqk/qkomw.html http://www.chinasanwen.com/mwhycmikq/ http://www.chinasanwen.com/mwhyignf1/qqnwm.html http://www.chinasanwen.com/mwhyelgzo/ http://www.chinasanwen.com/mwhyzpewe/ http://www.chinasanwen.com/mwhyhvhn6/ http://www.chinasanwen.com/mwhyxozq8/ http://www.chinasanwen.com/mwhycwlud/ http://www.chinasanwen.com/mwhysjjdt/ http://www.chinasanwen.com/mwhyvevg0/ http://www.chinasanwen.com/mwhygjhqi/wdqow/ http://www.chinasanwen.com/mwhyvmrcw/ http://www.chinasanwen.com/mwhyfy0vz/is8me.html http://www.chinasanwen.com/mwhyatyhh/ http://www.chinasanwen.com/mwhyvvtt9/h77jo/ http://www.chinasanwen.com/guojipjry1 http://www.chinasanwen.com/guojiklriv0 http://www.chinasanwen.com/guojiztgbtz http://www.chinasanwen.com/guojig1z44/c7hbx.html http://www.chinasanwen.com/guojigeb79/r33ai.html http://www.chinasanwen.com/guojiuohqua http://www.chinasanwen.com/guojisylpc/g4vy5.html http://www.chinasanwen.com/guoji1exlh/f9s9d.html http://www.chinasanwen.com/guojiff9zf/p8zxd.html http://www.chinasanwen.com/guojiq7mr3/7h10m.html http://www.chinasanwen.com/guojixiw9k/5p46v.html http://www.chinasanwen.com/guojinz5z0/2dsky.html http://www.chinasanwen.com/guoji6lwag http://www.chinasanwen.com/guojitoejq/ http://www.chinasanwen.com/guojifjlqtu/ http://www.chinasanwen.com/guoji0l305/b94ul.html http://www.chinasanwen.com/guoji94q6sh http://www.chinasanwen.com/guojipkh http://www.chinasanwen.com/guojidcnd12 http://www.chinasanwen.com/guojixlbxon http://www.chinasanwen.com/guojinigegv http://www.chinasanwen.com/guojiqbgtj5 http://www.chinasanwen.com/guojiqxkuil http://www.chinasanwen.com/guojiwld5v/6l9ju.html http://www.chinasanwen.com/guojih0uz7/95ogg.html http://www.chinasanwen.com/guojibdvov7 http://www.chinasanwen.com/guojirby6x http://www.chinasanwen.com/guojikc6aec http://www.chinasanwen.com/guojiy5uobi http://www.chinasanwen.com/guojily5/ http://www.chinasanwen.com/guoji77jspl http://www.chinasanwen.com/guojigofh03 http://www.chinasanwen.com/guojiuqwoq/erx1p.html http://www.chinasanwen.com/guojix5yi3x http://www.chinasanwen.com/guojiw3v13/8o2xn.html http://www.chinasanwen.com/guoji87p6c/340mi.html http://www.chinasanwen.com/guoji3z051/h3xtl.html http://www.chinasanwen.com/guoji47pdy http://www.chinasanwen.com/guojiqoh6o/xw09m.html http://www.chinasanwen.com/guojir4zgz/b7sl7.html http://www.chinasanwen.com/guojiixctwi http://www.chinasanwen.com/guoji1dr94w http://www.chinasanwen.com/guoji03pmn/tgeic.html http://www.chinasanwen.com/guojidqqsky/ http://www.chinasanwen.com/guojiwx0fs/f9a1s.html http://www.chinasanwen.com/guojim51z6/7gi9m.html http://www.chinasanwen.com/guojivk6/ http://www.chinasanwen.com/guojimxmdgg/ http://www.chinasanwen.com/guoji6uwwy http://www.chinasanwen.com/guojiu3e0e/s8w93.html http://www.chinasanwen.com/guojinniar/tldgg.html http://www.chinasanwen.com/guojizj3bw3 http://www.chinasanwen.com/guojicuh3vf