TAG

RSS订阅

收藏本站

设为首页

当前位置:中国散文网 > 生活散文 >

但愿来年不相思

发布时间:2018-09-14 20:05 类 别:生活散文

  窗外飘着雪花,轻轻沾满窗台。那里曾有小鸟徘徊过的足迹和几片掉落的羽毛,现在,都被雪花悄悄藏了起来。可是,我内心的轻愁却无法掩藏。

  我和你,只有一山之隔,不算远,也不算近。牛郎织女的生活,总是甜蜜的有些疼痛。思念,沉甸甸的,翻不过高高的山岭,象成熟的种子,一个个跌落山脚,日子久了,便也生根发芽,成了一棵草,一棵松,或者变成山顶的一朵白云,悠悠地将心事渲染。每片草叶,每滴露珠,每一缕霞光,都沾满了我思念的痛。

  我依然记得绿草盈盈,白雾成海的时候,你淋湿了衣服跑回来的样子!还有松果飘香,山花烂漫的时候,我和你一起登山的快乐……

  现在,没有白云也没有松果,只有迷迷蒙蒙的白雪。那座山,也融化成了一团白雾,渐渐冰冷了我内心温暖的思念。

生活散文
http://www.chinasanwen.com/sports/121463814.html http://www.chinasanwen.com/travel/study/sport/7578244.html http://www.chinasanwen.com/travel/tech/shopping/783940566.html http://www.chinasanwen.com/tool/222288369.html http://www.chinasanwen.com/tech/view/492224453.html http://www.chinasanwen.com/tool/754448208.html http://www.chinasanwen.com/study/war/tool/630961402.html http://www.chinasanwen.com/tool/647598709.html http://www.chinasanwen.com/travel/travel/travel/215393067.html http://www.chinasanwen.com/study/sport/war/425912722.html http://www.chinasanwen.com/view/sport/19902305.html http://www.chinasanwen.com/sport/sport/625093640.html http://www.chinasanwen.com/study/travel/161196330.html http://www.chinasanwen.com/sports/340223431.html http://www.chinasanwen.com/travel/war/615174653.html http://www.chinasanwen.com/study/travel/516712020.html http://www.chinasanwen.com/travel/tool/view/834654737.html http://www.chinasanwen.com/sports/travel/war/708724575.html http://www.chinasanwen.com/tech/742048163.html http://www.chinasanwen.com/sport/931982755.html http://www.chinasanwen.com/tool/450582273.html http://www.chinasanwen.com/sports/travel/157844338.html http://www.chinasanwen.com/war/tech/837192149.html http://www.chinasanwen.com/sports/travel/view/752104782.html http://www.chinasanwen.com/tech/travel/war/867183829.html http://www.chinasanwen.com/travel/war/414067200.html http://www.chinasanwen.com/tech/war/172948327.html http://www.chinasanwen.com/view/32622485.html http://www.chinasanwen.com/travel/641443804.html http://www.chinasanwen.com/view/tech/518249809.html http://www.chinasanwen.com/study/travel/67191251.html http://www.chinasanwen.com/study/sports/980554113.html http://www.chinasanwen.com/tool/tool/407663251.html http://www.chinasanwen.com/travel/244518806.html http://www.chinasanwen.com/travel/war/travel/324143423.html http://www.chinasanwen.com/study/tech/war/749058701.html http://www.chinasanwen.com/shopping/travel/tech/690141552.html http://www.chinasanwen.com/sport/sports/tool/238065415.html http://www.chinasanwen.com/travel/war/study/500721745.html http://www.chinasanwen.com/travel/travel/778252184.html http://www.chinasanwen.com/travel/99357960.html http://www.chinasanwen.com/travel/429060281.html http://www.chinasanwen.com/tech/112678773.html http://www.chinasanwen.com/shopping/war/139481501.html http://www.chinasanwen.com/sport/sports/165345146.html http://www.chinasanwen.com/tool/travel/travel/293360407.html http://www.chinasanwen.com/tool/276708557.html http://www.chinasanwen.com/study/835282067.html http://www.chinasanwen.com/sports/travel/121863650.html